Similarities between “the secret history of the Mongols” and Turkish epic

العناوين الأخرى

Moğolların Gizli Tarihi” destanı ile Türk destanı arasındaki benzerlikler

المؤلف

Nasirova, Lamya

المصدر

ALTRALANG Journal

العدد

المجلد 2، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 207-226، 20ص.

الناشر

جامعة وهران 2 محمد بن أحمد كلية اللغات الأجنبية

تاريخ النشر

2020-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

20

التخصصات الرئيسية

التاريخ

الموضوعات

الملخص EN

Moğol ve Türk halklarının kahramanlık destanlarında mevcut olan çok sayıda benzer özellikler, onların ortak edebi ve kültürel değerleri üzerinde araştırma yapılmasına olanak sağlar.

İki halkın da kahramanlık destanlarının en değerli örneklerinden olan, bunun yanı sıra Dünya folklor örnekleri arasında kendine has yer edinen “Moğollar`ın Gizli Tarihi” ve “Dede Korkut” eposu konu ve fikir açısından benzerlik teşkil eder.

Çalışmanın amacı adı geçen destan örnekleri üzerinden halkların sosyal ve kültürel hayatının, zengin tarihi geçmişinin, folklorunun ve etnografisinin kıyaslanarak analiz etmektir.

Araştırmada kullanılan temel metot analiz ve karşılaştırma yöntemidir.

Destanların ikisinin de ortak ana fikri kahramanlık, vatanın birliğinin muhafaza edilmesi, düşmanlara karşı mücadeledir.

Destanlarda tayfa baskınlarına ve düşmana karşı yürütülen mücadelede kahramanlık motifleri yansıtılmıştır.

Kahramanlık, talan, esir alma ve intikam destanların ikisinde de yer alan ortak imgelerdendir.

Bahsi geçen imgeler başkahramanların yer aldığı olaylarda anlatılmış ve karakterlerin cesaretini, sertliğini, sadakatini ortaya çıkarmıştır.

Moğol destanının başkahramanı Timuçin gelecekte Cengiz Han adını alan Dünya`nın Fatihidir.

Cengiz Han aklı, zekâsıyla devleti yönetmiş, savunma birliklerini çoğaltmıştır.

“Dede Korkut” eposunun boylarında Salur Kazan, Bamsı Beyrek, Kanturalı gibi yiğitler aracılığıyla mertlik, erenlik, sadakat imgeleri anlatılmaktadır.

Oğuz elinin yiğitleri gücü, yiğitliyi, cesaretiyle bilinir.

Moğol ve Türk destanları tarihte gerçekleşen olaylarla ortak özellikler taşır ve halkların eski tarihi izlerini ihtiva ederler.

Destanlarda Moğol halkının ve Oğuz elinin milli ve manevi değerlerinin, günlük yaşam tarzının zenginliği de açıkça görülür

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

Nasirova, Lamya. 2020. Similarities between “the secret history of the Mongols” and Turkish epic. ALTRALANG Journal،Vol. 2, no. 2, pp.207-226.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1334153

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

Nasirova, Lamya. Similarities between “the secret history of the Mongols” and Turkish epic. ALTRALANG Journal Vol. 2, no. 2 (Dec. 2020), pp.207-226.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1334153

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

Nasirova, Lamya. Similarities between “the secret history of the Mongols” and Turkish epic. ALTRALANG Journal. 2020. Vol. 2, no. 2, pp.207-226.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1334153

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

الإنجليزية

الملاحظات

Text in English ; abstracts in and Turkish.

رقم السجل

BIM-1334153