الحرب العادلة و أخلاقيات المسؤولية

Author

إلينشتاين، جون بيتك

Source

التفاهم

Issue

Vol. 11, Issue 42 (31 Dec. 2013), pp.1-15, 15 p.

Publisher

Ministry of Endowments and Religious Affairs

Publication Date

2013-12-31

Country of Publication

Oman

No. of Pages

15

Main Topic

Military Sciences

Topics

American Psychological Association (APA)

إلينشتاين، جون بيتك. 2013. الحرب العادلة و أخلاقيات المسؤولية. التفاهم،مج. 11، ع. 42، ص ص. 1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-380721

Modern Language Association (MLA)

إلينشتاين، جون بيتك. الحرب العادلة و أخلاقيات المسؤولية. التفاهم مج. 11، ع. 42 (2013)، ص ص. 1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-380721

American Medical Association (AMA)

إلينشتاين، جون بيتك. الحرب العادلة و أخلاقيات المسؤولية. التفاهم. 2013. مج. 11، ع. 42، ص ص. 1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-380721

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

يتضمن هوامش.

Record ID

BIM-380721