عرض كتاب : نظم وسائل الإعام العربية

Reviewers

الخوري، كابي

Author

ريشتر، كارولا
كوزمان، كلاوديا

Source

المستقبل العربي

Publisher

Center for Arab Unity Studies

Publication Date

2022-05-31

Country of Publication

Lebanon

No. of Pages

4

Main Subjects

Political Sciences

Data Type

Book Reviews

Record ID

BIM-1342174

American Psychological Association (APA)

ريشتر، كارولا وكوزمان، كلاوديا. 2022-05-31. نظم وسائل الإعام العربية. المستقبل العربي،. مج. 45، ع. 519 (أيار 2022)، ص ص. 154-157.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1342174

Modern Language Association (MLA)

الخوري، كابي.مراجعة لكتاب نظم وسائل الإعام العربية. ريشتر، كارولا وكوزمان، كلاوديا. المستقبل العربي،. مج. 45، ع. 519 (أيار 2022)، ص ص. 154-157.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1342174

American Medical Association (AMA)

ريشتر، كارولا وكوزمان، كلاوديا. 2022-05-31. نظم وسائل الإعام العربية. المستقبل العربي،. مج. 45، ع. 519 (أيار 2022)، ص ص. 154-157.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1342174