عرض كتاب : الحزام و الطريق : نظام عالمي صيني

Other Title(s)

Belt and road : a Chinese world order

Reviewers

العامري، عصام فاهم

Author

ماكيس، برونو

Source

المستقبل العربي

Publisher

Center for Arab Unity Studies

Publication Date

2022-06-30

Country of Publication

Lebanon

No. of Pages

6

Main Subjects

Political Sciences

Data Type

Book Reviews

Record ID

BIM-1367147

American Psychological Association (APA)

ماكيس، برونو. 2022-06-30. الحزام و الطريق : نظام عالمي صيني. المستقبل العربي،. مج. 45، ع. 520 (حزيران 2022)، ص ص. 156-161.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1367147

Modern Language Association (MLA)

العامري، عصام فاهم.مراجعة لكتاب الحزام و الطريق : نظام عالمي صيني. ماكيس، برونو. المستقبل العربي،. مج. 45، ع. 520 (حزيران 2022)، ص ص. 156-161.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1367147

American Medical Association (AMA)

ماكيس، برونو. 2022-06-30. الحزام و الطريق : نظام عالمي صيني. المستقبل العربي،. مج. 45، ع. 520 (حزيران 2022)، ص ص. 156-161.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1367147