عرض كتاب : The Kenyan military intervention in Somalia

Reviewers

الخوري، كابي

Source

المستقبل العربي

Publisher

Center for Arab Unity Studies

Publication Date

2012-03-31

Country of Publication

Lebanon

No. of Pages

1

Main Subjects

Military Sciences and Security Studies

Topics

Data Type

Book Reviews

Record ID

BIM-293466

American Psychological Association (APA)

2012-03-31. The Kenyan military intervention in Somalia. المستقبل العربي،. مج. 34، ع. 397 (آذار 2012)، ص ص. 210-210.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-293466

Modern Language Association (MLA)

الخوري، كابي.مراجعة لكتاب The Kenyan military intervention in Somalia. المستقبل العربي،. مج. 34، ع. 397 (آذار 2012)، ص ص. 210-210.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-293466

American Medical Association (AMA)

2012-03-31. The Kenyan military intervention in Somalia. المستقبل العربي،. مج. 34، ع. 397 (آذار 2012)، ص ص. 210-210.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-293466