الترجمة الموجهة

Author

طجو، محمد أحمد

Source

العربية و الترجمة

Issue

Vol. 8, Issue 29 (31 Mar. 2017), pp.27-85, 59 p.

Publisher

Arab Organization for Translation

Publication Date

2017-03-31

Country of Publication

Lebanon

No. of Pages

59

Main Subjects

Languages & Comparative Literature

Topics

American Psychological Association (APA)

طجو، محمد أحمد. 2017. الترجمة الموجهة. العربية و الترجمة،مج. 8، ع. 29، ص ص. 27-85.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-786008

Modern Language Association (MLA)

طجو، محمد أحمد. الترجمة الموجهة. العربية و الترجمة مج. 8، ع. 29 (آذار 2017)، ص ص. 27-85.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-786008

American Medical Association (AMA)

طجو، محمد أحمد. الترجمة الموجهة. العربية و الترجمة. 2017. مج. 8، ع. 29، ص ص. 27-85.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-786008

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

يتضمن هوامش.

Record ID

BIM-786008