مصطلح المقاومة و عملية التزوير الأمريكية

Author

حطيني، يوسف

Source

الفكر السياسي

Issue

Vol. 2006, Issue 26 (30 Mar. 2006)6 p.

Publisher

The Arab Writers Union

Publication Date

2006-03-30

Country of Publication

Syria

No. of Pages

6

Main Subjects

Military Sciences and Security Studies

Topics

American Psychological Association (APA)

حطيني، يوسف. 2006. مصطلح المقاومة و عملية التزوير الأمريكية. الفكر السياسي،مج. 2006، ع. 26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-94300

Modern Language Association (MLA)

حطيني، يوسف. مصطلح المقاومة و عملية التزوير الأمريكية. الفكر السياسي ع. 26 (آذار 2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-94300

American Medical Association (AMA)

حطيني، يوسف. مصطلح المقاومة و عملية التزوير الأمريكية. الفكر السياسي. 2006. مج. 2006، ع. 26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-94300

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Record ID

BIM-94300