Similarities between “the secret history of the Mongols” and Turkish epic

Other Title(s)

Moğolların Gizli Tarihi” destanı ile Türk destanı arasındaki benzerlikler

Author

Nasirova, Lamya

Source

Algerian Translation and Languages Journal

Issue

Vol. 2, Issue 2 (31 Dec. 2020), pp.207-226, 20 p.

Publisher

University of Oran 2 Mohamed Ben Ahmad Faculty of Foreign Languages

Publication Date

2020-12-31

Country of Publication

Algeria

No. of Pages

20

Main Subjects

History and Archaeology

Topics

Abstract EN

Moğol ve Türk halklarının kahramanlık destanlarında mevcut olan çok sayıda benzer özellikler, onların ortak edebi ve kültürel değerleri üzerinde araştırma yapılmasına olanak sağlar.

İki halkın da kahramanlık destanlarının en değerli örneklerinden olan, bunun yanı sıra Dünya folklor örnekleri arasında kendine has yer edinen “Moğollar`ın Gizli Tarihi” ve “Dede Korkut” eposu konu ve fikir açısından benzerlik teşkil eder.

Çalışmanın amacı adı geçen destan örnekleri üzerinden halkların sosyal ve kültürel hayatının, zengin tarihi geçmişinin, folklorunun ve etnografisinin kıyaslanarak analiz etmektir.

Araştırmada kullanılan temel metot analiz ve karşılaştırma yöntemidir.

Destanların ikisinin de ortak ana fikri kahramanlık, vatanın birliğinin muhafaza edilmesi, düşmanlara karşı mücadeledir.

Destanlarda tayfa baskınlarına ve düşmana karşı yürütülen mücadelede kahramanlık motifleri yansıtılmıştır.

Kahramanlık, talan, esir alma ve intikam destanların ikisinde de yer alan ortak imgelerdendir.

Bahsi geçen imgeler başkahramanların yer aldığı olaylarda anlatılmış ve karakterlerin cesaretini, sertliğini, sadakatini ortaya çıkarmıştır.

Moğol destanının başkahramanı Timuçin gelecekte Cengiz Han adını alan Dünya`nın Fatihidir.

Cengiz Han aklı, zekâsıyla devleti yönetmiş, savunma birliklerini çoğaltmıştır.

“Dede Korkut” eposunun boylarında Salur Kazan, Bamsı Beyrek, Kanturalı gibi yiğitler aracılığıyla mertlik, erenlik, sadakat imgeleri anlatılmaktadır.

Oğuz elinin yiğitleri gücü, yiğitliyi, cesaretiyle bilinir.

Moğol ve Türk destanları tarihte gerçekleşen olaylarla ortak özellikler taşır ve halkların eski tarihi izlerini ihtiva ederler.

Destanlarda Moğol halkının ve Oğuz elinin milli ve manevi değerlerinin, günlük yaşam tarzının zenginliği de açıkça görülür

American Psychological Association (APA)

Nasirova, Lamya. 2020. Similarities between “the secret history of the Mongols” and Turkish epic. Algerian Translation and Languages Journal،Vol. 2, no. 2, pp.207-226.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1334153

Modern Language Association (MLA)

Nasirova, Lamya. Similarities between “the secret history of the Mongols” and Turkish epic. Algerian Translation and Languages Journal Vol. 2, no. 2 (Dec. 2020), pp.207-226.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1334153

American Medical Association (AMA)

Nasirova, Lamya. Similarities between “the secret history of the Mongols” and Turkish epic. Algerian Translation and Languages Journal. 2020. Vol. 2, no. 2, pp.207-226.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1334153

Data Type

Journal Articles

Language

English

Notes

Text in English ; abstracts in and Turkish.

Record ID

BIM-1334153